ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส)

BK

Date/Time
Date(s) - Fri, 25 Nov 2016
7:00 pm - 9:00 pm

Location
Bodhikusuma Centre

Categories

LP Sophon
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. เวลา 19.00-21.00 น.

พระครูโอภาสวุฒิกร
(โสภณ โอภาโส)
จ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา
สาขาที่ 20 วัดหนองป่าพง
ท่านมีสิริอายุได้ 68 ปี พรรษา 48

THAI ONLY

lp-dtumrong-sophon-web